PODMÍNKY PRONÁJMU A STORNO

  • Na webu nejsou uveřejňovány veškeré rezervace (např. jedná-li se o soukromé akce), proto si nejdříve ověřte, zda vámi žádaný termín je volný.
  • Po celou dobu trvání akce je v prostoru přítomna osoba z teritoria7, takže nově vzniklé potřeby lze řešit ad hoc.
  • Objednávku pronájmu prostoru proveďte e-mailem na adresu prostor.teritorium7@gmail.com nebo pomocí formuláře na webových stránkách s uvedením termínu, počtem hodin a dalšími specifikacemi (catering, uspořádání prostoru, projektor apod.).
  • Termín vám bude definitivně rezervován po zaplacení zálohové faktury v plné výši předpokládaného pronájmu. Případné nedoplatky (catering, prodloužení doby pronájmu atd.) budou proúčtovány ve faktuře vystavené po skončení akce.
  • Storno musí být provedeno písemnou formou, a to e-mailem na kontaktní adresu nebo sms zprávou na tel. číslo 776 610 321 a je platné po potvrzení ze strany prostoru teritorium7.
  • Storno provedené více než 14 kalendářních dnů před datem konání kurzu není zpoplatňováno.
  • Při stornu provedeném 7–14 kalendářních dnů před datem konání kurzu je účtováno 50 % z celkové ceny pronájmu.
  • Při stornu provedeném 3–7 kalendářních dnů před datem konání kurzu je účtováno 75 % z celkové ceny pronájmu.
  • Při stornu provedeném ve lhůtě kratší než 3 kalendářní dny nebo při neprovedení storna je pronájem fakturován v plné výši.
  • Po ukončení akce je nutné uvést prostor do původního stavu.
Menu